יעוץ משפטי לחברות ועצמאים וליווי יזום והפעלת פרוייקטים
 

משרדנו מתמחה בייעוץ משפטי לחברות ולעצמאיים בכל הקשור לעבודה השוטפת וחוזי העבודה מול הספקים ובליווי יזום והפעלת פרויקטים ובהקמתם של מיזמי נדל"ן מסחריים לרבות תחנות דלק, בנייני משרדים, חנויות, מפעלים וכדומה.
מהשלב הראשוני ועד לתום הפרויקט לרבות ליווי במילוי מכרז וכתבי כמויות, בדיקת ערבויות לרבות ערבות ביצוע, פיקוח על תנאי החוזה ובהמשך הדרך במקרים של חילוקי דעות כדוגמת תביעה בשל הפרת חוזה.

 

תחומי התמחות