מקרקעין

 

המשרד מלווה ומטפל בכל סוגי עסקאות המקרקעין בסוגים השונים של הנכסים לרבות דירות, מגרשים, שטחים מסחריים וחקלאיים וכן עוסק במתן ייעוץ משפטי שוטף בעסקאות קומבינציה, הסדרה והעברה של זכויות בנכסי מקרקעין ורישום והעברת זכויות בטאבו, הסכמי שכירות חכירה, החלפת קרקעות, רכישת מקרקעין על ידי קבוצות רכישה, רשות שימוש במקרקעין וכדומה.

 

 

 

תחומי התמחות